أقسام الشروحات

الأكثر زيارة

 اورسلینگ (Overselling) چیست؟

درلغت به معنای فروش بیش از حد است. درواقع این خصوصیت به معنای "اجازه فروش بیش از منابع خریداری...